• YouTube
  • Facebook
  • Pływacki Start

Prowadzimy szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego:


Młodszy Ratownik WOPR

Wymogi:

I. Ukończony 12 rok życia

II. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych

III. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w szkoleniu

IV. Pozytywne zaliczenie egzaminu wstępnego praktycznego, na który składają się:

1. Przepłynięcie dystansu 50 m sposobem dowolnym w czasie poniżej 50 sekund

2. Przepłynięcie pod wodą minimum 15 m (start z powierzchni wody)

3. Wykazanie się umiejętnością pływania na grzbiecie z pracą nóg do żabki na dystansie 25 m

Miejsce szkoleń:

1. Kryta Pływalnia KWK Mysłowice - Wesoła , Mysłowice, Kopalniana 5

2. Kryta Pływalnia Jaworzno, Jaworzno, Inwalidów Wojennych 2.

 

Ratownik WOPR - Ratownik Wodny

Wymogi:

I. Ukończony 16 rok życia

II. Posiadanie stopnia Młodszy Ratownik WOPR

III. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w szkoleniu

IV. Pozytywne zaliczenie egzaminu wstępnego praktycznego, na który składają się:

1. Przepłynięciu sposobem dowolnym po skoku startowym 400 m w czasie nie dłuższym niż 8 min;

2. Przepłynięciu dystansu 25 m pod lustrem wody;

3. Przepłynięciu sposobem ratowniczym (z głową nad powierzchnią wody) dystansu 50 m w czasie poniżej 55 s;

4. Holowaniu tonącego bez przerwy i na dystansie 150 m, z zastosowaniem trzech sposobów holowania – każdy na dystansie 50 m;

 

Miejsce szkoleń:

1.Kryta Pływalnia KWK Mysłowice - Wesoła , Mysłowice, Kopalniana 5

2.Kryta Pływalnia Jaworzno, Jaworzno, Inwalidów Wojennych 2.

 

Dołącz do nas

SZKOLENIA RATOWNICZE

Harmonogram szkoleń

 Więcej...

Copyright 2015 | All rights reserved: Śląskie WOPR |