• YouTube
  • Facebook
  • Pływacki Start

Powołując się na zapisy ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r. nr 208 poz. 1240) Art. 4.1 Kierownictwo Drużyny WOPR w Mysłowicach informuje, iż w dniach 15.05. 2019 r. – 30.05.2019 r. prowadzić będzie akcję edukacyjną - uświadamianie zagrożeń związanych z wykorzystaniem obszarów wodnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej miasta Mysłowice. Akcja przeprowadzona będzie w zainteresowanych placówkach oświatowych na terenie miasta Mysłowice. W zależności od poziomu kształcenia w ramach akcji edukacyjnej odbędą się wykłady w formie prezentacji multimedialnej. W ramach akcji edukacyjnej odbędą się spotkania, których czas obejmował będzie jedną jednostkę lekcyjną (45 min) lub wielokrotność – w zależności od wielkości placówki oświatowej. Grafik spotkań ustalony został z dyrektorami zainteresowanych placówek oświatowych.
W dniu 16.05.2019 r. spotkania odbędą się w placówkach oświatowych m. Mysłowice:
1)Szkoła Podstawowa nr 5 im. Gustawa Morcinka, 41-409 Mysłowice, ul. Długa 92;
2)Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kornela Makuszyńskiego, 41-400 Mysłowice, ul. Górnicza 4;
3)Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi, im. Karola Miarki, ul. Mikołaja Reja 28, 41-400 Mysłowice.

Dołącz do nas

SZKOLENIA RATOWNICZE

Harmonogram szkoleń

 Więcej...

Copyright 2015 | All rights reserved: Śląskie WOPR |