• YouTube
  • Facebook
  • Pływacki Start

Powołując się na zapisy ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r. nr 208 poz. 1240) Art. 4.1 Kierownictwo Drużyny WOPR w Mysłowicach informuje, iż zgodnie z ustalonym grafikiem w dniu 15.05.2019 r. kontynuowaliśmy akcję edukacyjną - uświadamianie zagrożeń związanych z wykorzystaniem obszarów wodnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
Spotkania odbyły się w 4 placówkach oświatowych m. Mysłowice:
1)Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, 41-404 Mysłowice, ul. Wybickiego 79;
2)Szkoła Podstawowa nr 14, 41-408 Mysłowice, ul. 3-go Maja 19;
3)Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Szklarskiego, 41-408 Mysłowice, ul. Piastów Śląskich 8;
4)Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Henryka Sienkiewicza, ul. ks. kard. A. Hlonda 14, 41-412 Mysłowice.
W ramach akcji edukacyjnej odbyły się spotkania, których czas obejmował jedną lub więc jednostek lekcyjnych (45 min).

Dołącz do nas

SZKOLENIA RATOWNICZE

Harmonogram szkoleń

 Więcej...

Copyright 2015 | All rights reserved: Śląskie WOPR |