• YouTube
  • Facebook
  • Pływacki Start

Powołując się na zapisy ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r. nr 208 poz. 1240) Art. 4.1 Kierownictwo Drużyny WOPR w Mysłowicach informuje, iż zgodnie z ustalonym grafikiem w dniu 16.05.2019 r. kontynuowaliśmy akcję edukacyjną - uświadamianie zagrożeń związanych z wykorzystaniem obszarów wodnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
Spotkania odbyły się w 3 placówkach oświatowych m. Mysłowice:
1)Szkoła Podstawowa nr 5 im. Gustawa Morcinka, 41-409 Mysłowice, ul. Długa 92;
2)Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kornela Makuszyńskiego, 41-400 Mysłowice, ul. Górnicza 4;
3)Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi, im. Karola Miarki, ul. Mikołaja Reja 28, 41-400 Mysłowice.

Dołącz do nas

SZKOLENIA RATOWNICZE

Harmonogram szkoleń

 Więcej...

Copyright 2015 | All rights reserved: Śląskie WOPR |